Se incarca...

Polish Mixed Siren Pack 1.2

2.023

#PL

Łączona paczka syren

------------------------------
Wszystkie syreny zostały nagrane przez jaPiotrek. Złożenie paczki w jedną większą to tylko moje kilka minut. 


Instalacja
Umieść vehicles.awc w /mods/x64/audio/sfx/RESIDENT.rpf/

 

Ale przecież na wszystkich pojazdach ELS mam te same syreny, co teraz? Proste! Dla każdej kategorii pojazdów dołączyłem plik, masz dwie opcje:

1. Jeśli używasz pojazdów PEUP, podmień pliki z folderu "ELS Audio -> PEUP Vehicles"
2. Jeśli używasz innych pojazdów, skopiuj fragment Sounds z folderu "ELS Audio" oraz zamień z tym w pliku ELS twojego pojazdu w danej kategorii.

Nadal nie rozumiem opcji drugiej... Jeśli otworzysz plik w folderze "ELS Audio" tej paczki to zauważysz pewien fragment "kodu", zaczynający się na i kończący na . Przekopiuj cały ten fragment, znajdź taki sam w pliku ELS twojego pojazdu i podmień.

 

Uwaga!
Paczka zawiera "Skid on brake replaced" stworzony przez TakeYaBackToStation4BumVio. 
Zastępuje to stary dźwięk hamowania i pisk opon, które były nierealistyczne.
Link -> https://www.lcpdfr.com/downloads/gta5mods/audio/25195-skid-on-brake-replaced/

----------------------------------------------------

 

#EN

Polish Siren Pack
------------------------------
All sirens have been recorded by jaPiotrek. I only mixed them all
Links available below


Installation
Put vehicles.awc in /mods/x64/audio/sfx/RESIDENT.rpf/

 

But I have the same sirens on all ELS vehicles, now? Simple! For each vehicle category I have attached a file, you have two options:

1. If you are using PEUP vehicles, replace files from "ELS Audio -> PEUP Vehicles" folder with the one in original ELS folder.
2. If you are using other vehicles, copy the Sounds fragment from the "ELS Audio" folder and replace it with the one in your vehicle's ELS file.

I still don't understand option two ... If you open a file in the "ELS Audio" folder of this package you will notice some "code" starting with and ending with . Copy the entire fragment, find the same one in your vehicle's ELS file and replace it.
 
 

Important!
Siren Pack contains "Skid on brake replaced" made by TakeYaBackToStation4BumVio. 
It replaces the brake sound with a more realistic one, no more hard braking, and squeaking tires at 10 mph.
Link -> https://www.lcpdfr.com/downloads/gta5mods/audio/25195-skid-on-brake-replaced/

------------------------------

Siren Files

Global

"SIRENS_AIRHORN" - AIRHORN_EQD.wav (ESG 100)
"VEHICLES_HORNS_POLICE_WARNING" Third Siren - POLICE_WARNING.wav (ESG 100)
"VEHICLES_HORNS_AMBULANCE_WARNING" Fourth Siren - AMBULANCE_WARNING.wav (AS 320 DIG PO)


Police + Riot (ESG 100)

"VEHICLES_HORNS_SIREN_1" - SIREN_PA20A_WAIL.wav
"VEHICLES_HORNS_SIREN_2" - SIREN_2.wav


FBI1-2 + Sheriff1-2 + Pranger + lguard (AS 422 6s Polonia)

"RESIDENT_VEHICLES_SIREN_WAIL_02" - SIREN_WAIL_02.wav
"RESIDENT_VEHICLES_SIREN_QUICK_02" - SIREN_QUICK_02.wav


Ambulance (Mixed AS 320 DIG PO and Vama AS-380)

"RESIDENT_VEHICLES_SIREN_WAIL_01" - SIREN_WAIL_01.wav
"RESIDENT_VEHICLES_SIREN_QUICK_01" - SIREN_QUICK_01.wav


Firetruk (GAM 150 PCB 3.0)

"VEHICLES_HORNS_FIRETRUCK_WARNING" - FIRE_TRUCK_HORN.wav
"RESIDENT_VEHICLES_SIREN_FIRETRUCK_WAIL_01" - SIREN_FIRETRUCK_WAIL_01.wav
"RESIDENT_VEHICLES_SIREN_FIRETRUCK_QUICK_01" - SIREN_FIRETRUCK_QUICK_01.wav

Siren Showcase -> https://youtu.be/yEqLJ5rh1zE

------------------------------
Links


Our Discord -> https://discord.gg/yVhmxN9

Join for new vehicles, beta tests and more!

https://pl.gta5-mods.com/misc/elektra-esg-100-polish-siren
https://www.gta5-mods.com/misc/federal-signal-as-422-6s-polonia-polish-siren
https://www.gta5-mods.com/misc/federal-signal-as-380-polish-siren
https://www.gta5-mods.com/misc/federal-signal-as-320-dig-po
https://www.gta5-mods.com/misc/gamet-gam-150-pcb-3-0-polish-siren
------------------------------
Version 1.2

- Added new install option if you use PEUP vehicles
- Made the Installation tutorial easier to understand

Version 1.1

- Fixed missing audio file
- Fixed ELS audio fragmentsShow Full Description

Primul incarcat: 28 Iulie 2020
Ultimul incarcat: 11 August 2020
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 1.2 (current)

2.008 downloads , 14 MB
10 August 2020

 1.1

15 downloads , 14 MB
29 Iulie 2020

0 Comentarii